Cała prawda na temat protein

Od wielu lat trwają badania i spory na temat odpowiedniej podaży białka w ciągu dnia, o jego maksymalnej, minimalnej, a wreszcie optymalnej ilości w jednym posiłku czy w końcu o samej funkcji protein spożywanych w codziennym menu.

Białka są makrocząsteczkami posiadającymi bardzo złożoną strukturę chemiczną. Ich składowymi są aminokwasy, między którymi występują wiązania peptydowe. Każdy z aminokwasów charakteryzuje się podobną strukturą. W ludzkim organizmie odnajdziemy 18 różnych aminokwasów (plus amidy dwóch spośród tych 18, stąd często mowa o 20 aminokwasach wykorzystywanych przez nas ustrój). Głównym „sportowym” elementem białek są aminokwasy rozgałęzione – leucyna, izo­leucyna i walina (z ang. BCAA, branched chain amino acids, czyli aminokwasy o rozgałęzionym łańcuchu), a na przestrzeni ostatnich lat, dzięki najnowszym doniesieniom naukowym, szczególnie pierwszy z wymienionych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.