Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background www.dietatrening.pl

7

JAKIE

WAŻNE PYTANIA

ZADAĆ TRENEROWI?

www.trenerguru.pl

DOKŁADNY KOSZT

Uwzględniający ewentualne

dodatkowe płatności, np. za

wypożyczenie sprzętu, wejściówkę

do obiektu sportowego itp., ale też

zniżki przy większej ilości treningów

czy opłata za odwołany trening.

mieć jakikolwiek

wpływ na treningi,

w szczególności na

ich bezpieczeństwo.

Wywiad dotyczy

wielu aspektów

– stylu życia, przy-

zwyczajeń, również tych ży-

wieniowych, dotychczasowej

aktywności, wyznaczonych

celów, a także ewentualnych

chorób czy innych dolegli-

wości. Często pierwszemu

spotkaniu towarzyszą też róż-

nego rodzaju pomiary i testy,

które później pomogą ocenić

progres. Czasem trener poleca

również wykonanie określo-

nych badań lekarskich, które

wykluczą przeciwwskazania

treningowe.

DOBRY TRENING

TO DOPASOWANY

TRENING

Jednym z aspektów odróżnia-

jących wykwalifikowanego

trenera od amatora jest to,

że maksymalnie dopasowuje

trening do konkretnej osoby.

I nie chodzi tylko o poziom

zaawansowania, ale też cza-

sową dostępność,

żywieniowe gusty

czy konkretny stan

– chorobę, przebytą

kontuzję, ciążę.

Trener nie jest le-

karzem i w żadnym

wypadku go nie zastąpi, ale

musi wiedzieć, na co jego pod-

opieczny może sobie pozwolić.

NA PRÓBĘ?

Większość tre-

nerów oferuje

pierwszy trening

za darmo. Dzięki

temu można łatwo

sprawdzić, czy odpowiada

nam poziom wiedzy danego

specjalisty, a także jego sposób

prowadzenia zajęć. Na pewno

nie warto wybierać trenera

osobistego w ciemno – po co

tracić czas i pieniądze, jeśli już

na początku uznamy, że trener

osobisty nam zupełnie nie

odpowiada?

DASZ RADĘ!

Trener personalny to nie

tylko dostarczyciel planu

treningowego, diety czy tech-

nicznych wskazówek, ale też

ktoś odpowiedzialny za naszą

motywację, osoba, która ma

dopilnować, byśmy trenowali

systematycznie. Ta motywa-

cyjna rola okazuje się szcze-

gólnie istotna zarówno na

samym początku współpracy,

jak w momentach

kryzysowych, w któ-

rych wiele osób

postanawia sobie

odpuścić – z dobrym

trenerem do tego

nie dojdzie.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę

wszystkie powyższe infor-

macje, na pewno trafimy na

spełniającego nasze oczekiwa-

nia trenera, z którym treningi

będą miło i efektywnie spę-

dzonym czasem, który będzie

potrafił nam pomóc w prze-

trwaniu kryzysu i przekaże

nam najważniejsze informacje

odnośnie do zdrowego stylu

życia i treningów. Dobrze wy-

brany trener to połowa sukce-

su w drodze do lepszego JA!

Artykuł pochodzi z serwisu

www.trenerguru.pl

4

7

GRAFIK ZAJĘĆ

WSZECHSTRONNOŚĆ

6

Niektórzy trenerzy elastycznie

dopasowują godziny zajęć do

swoich podopiecznych, u innych

zaś trzeba dostosować się do

sztywnego schematu.

Jakie rodzaje treningów

przewiduje trener (różnorodne

treningi się nie znudzą), gdzie

dokładnie mogą odbywać się

treningi.

5

+