Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

ZNAJDŹ NAS NA:

www.dietatrening.pl

1

N

adchodzi wiosna!

Temperatura się podnosi,

kożuchy odkładamy do szafy

i zaczynamy myśleć o zbli-

żającym się sezonie bikini.

A skoro tak, to przydałoby się poprawić

sylwetkę, tu i ówdzie zrzucić zimowe

zapasy, albo po prostu rozruszać się po

zimowym przestoju.

Wraz z wiosennym wydaniem magazy-

nu pomożemy Wam w „dobrej zmianie”

i podpowiemy, jak znaleźć motywację

do pracy nad sobą, a przede wszystkim

jak jej nie stracić. Tym z Was, którzy

nie chcą ćwiczyć sami, wskażemy, czym

się kierować przy wyborze trenera per-

sonalnego. Wbrew pozorom nie tylko

kwalifikacje mają znaczenie, sprawdź-

cie, na co jeszcze zwrócić uwagę.

Jeśli jednak zdecydujecie się samodziel-

nie podjąć wiosenne wyzwanie, ko-

niecznie przeanalizujcie, która z metod

Akcja mobilizacja

treningowych będzie dla Was najod-

powiedniejsza. W artykule „Aeroby vs.

interwały” znajdziecie odpowiedź na

pytanie o najlepszy sposób na utratę

zimowego tłuszczyku. Pomocne będą

dla Was także wskazówki, jak skonstru-

ować racjonalny plan treningu siłowego

dla kobiet.

A może zamiast siłowni chcecie wyko-

rzystać sprzyjającą pogodę i rozpocząć

bieganie? Specjaliści z Rehasport Clinic

radzą, jakie badania przeprowadzić

i jakimi parametrami należy się kie-

rować podczas przygotowań do startu

w biegach ulicznych w nadchodzącym

sezonie.

Nie zapominajmy przy tym o wiosennej

diecie. Dobrze zbalansowany jadłospis

może znakomicie wspomóc Wasz cel

treningowy.

Trzymam za Was kciuki! Powodzenia!

Anna Gadzińska-Kryjak

Redaktor naczelna

Na dobry początek...

Dieta i Trening oraz Magazyn

Trenera dostępne są także

w formie wydań elektronicznych

na tablety i smartfony.

www.dietatrening.pl

Wydawca i Redakcja

Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o.

ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań

REDAKTOR NACZELNA

Anna Gadzińska-Kryjak

OBSŁUGA KLIENTA I PRENUMERATA

prenumerata@agencjapracytworczej.pl

tel. 61 847 11 34

REKLAMA

Anna Gadzińska-Kryjak

reklama@agencjapracytworczej.pl

ILUSTRACJE

Archiwum autorów,

fotolia.com

KOREKTA

Monika Simińska, Kuka Editors

NAKŁAD

4000 egzemplarzy

OPRACOWANIE GRAFICZNE I DTP

Krasna studio Joanna Szczepaniak

DRUK

CGS Poznań

Wydrukowano w Polsce

Nr 2(7) 2017 (marzec-kwiecień 2017)

ISSN 2450-6729

Redakcja nie odpowiada za treść

reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca

niezamówionych artykułów. Ich nadesłanie

jest równoznaczne ze zgodą na publikację.