Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 52 Next Page
Page Background

Dieta & Trening

| marzec-kwiecień 2017

12

SUKCES W ZASIEGU

Gdy zaczynasz od zera...

Jeżeli zaczynamy biegać, zabierzmy się do tego

z głową. Co to znaczy „z głową”? Bardzo często

biegać zaczynamy od zera, tzn. zakładamy

strój, obuwie sportowe i z wygodnej kanapy

przenosimy się od razu na chodniki, do parków

czy na ulice. Taka diametralna zmiana trybu

życia powinna być poprzedzona kilkoma nie-

zbędnymi zabiegami mającymi na celu troskę

o nasze zdrowie i sprawność. Przede wszyst-

kim – skierujmy swoje kroki do fizjoterapeuty

i lekarza specjalisty. Pierwszy wskaże nam za-

grożenia wynikające z zaburzeń biomechaniki

układu ruchu, co w przyszłości może się okazać

kluczowe w uniknięciu kontuzji o charakterze

przeciążeniowym. Wizyta u lekarza specjalisty

uczyni nasze bieganie po prostu bezpiecznym.

Bez poznania stanu zdrowia naszego układu

krążenia, bez przeprowadzenia podstawowych

badań krwi czy wywiadu lekarskiego do biega-

nia raczej nie powinniśmy się zabierać. Jeżeli

wykonamy te pierwsze niezbędne kroki na po-

czątku naszej przygody z bieganiem, dowiemy

się także, na ile nas stać, a może bardziej – na

ile możemy sobie w treningu pozwolić, żeby

nie zrobić sobie krzywdy, by po tygodniu czy

dwóch nie okazało się, że, z bardziej lub mniej

obiektywnych przyczyn, musimy tę przygodę

skończyć.

Nie są obowiązkowe, ale...

Badania zdrowotne nie są w naszym kraju

obowiązkowe w przypadku sportów ama-

torskich, a dotyczy to właśnie

m.in

. startów

w biegach ulicznych. Organizatorzy zwykle

przygotowują oświadczenie, w którym zawarta

jest formułka: „Na podstawie par. 2 ust. 1 pkt

6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegól-

nych zasad i warunków prowadzenia działal-

ności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświad-

czam, że jestem zdolny(-a) do udziału w (...),

a w szczególności nie występują w przypadku

mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do

udziału w w/w biegu”. Sportowcy, często także

amatorzy, zrzeszeni w związkach sportowych,

Półmaraton

„z głową”

czyli jak tego dokonać

zdrowo i przyjemnie